2015-08-22
Odpowiedź Gedanii S.A. na zapytanie Wojewody Pomorskiego

Szanowni Państwo

W związku z przesuwanym w czasie terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki 49 w Gdańsku-Wrzeszczu pod roboczym tytułem "Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gedania" czujemy się w obowiązku upublicznić w formie dokumentacyjnej wszystkie dokonane dotychczas ustalenia, decyzje, plany, koncepcje, zobowiązania, które pozwolą Państwu na wypracowanie własnej oceny zaistniałego stanu rzeczy.

Sami wstrzymujemy się od komentarza i oceny zdarzeń, do czasu przedstawienia wszystkich materiałów mających wpływ na wyciąganie stosownych wniosków, jak również nie odnosimy się do przedstawionych informacji w lokalnych mediach i portalach społecznościowych.

Zapoznanie się ze stanem faktycznym rozpoczynamy od przekazanej informacji, z załączonymi dokumentami Wojewodzie Pomorskiemu, który poprzez UM w Gdańsku zwrócił się do Gedanii S.A. z prośbą o przedstawienie dotychczasowych działań i przyszłych planów dotyczących nieruchomości.

Gedania S.A.


Pliki do pobrania:
1. Prośba o informacje w przedmiocie planów zagospodarowania nieruchomości
2. Odpowiedź Gedanii S.A.
3. Wniosek o zmianę MPZP
4. Odpowiedź UM na wniosek o zmianę MPZP
5. Koncepcja zagospodarowania terenu Gedanii sporządzona przez BRG
6. Pismo Gedanii S.A. do Radnych Miasta Gdańska
7. List gratulacyjny Prezesa PZPS
8. Pismo Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny do Prezydenta Miasta Gdańska
9. Warianty zagospodarowania terenu Gedanii - trójmiasto.pl
10. Pismo Gedanii S.A. do Prezydenta Miasta Gdańska
11. Ponowna prośba o zmianę MPZP
Wszystkie dokumenty w jednym pliku