2016-05-18
Interpelacja radnych Rady Miasta Gdańska

Prezentujemy interpelację radnych Rady Miasta Gdańska dotyczącą „bezczynności Prezydenta Miasta Gdańska na wystąpienie GEDANIA S.A. z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0709”. Interpelacja została skierowana do Prezydenta Miasta Gdańska dnia 22 kwietnia 2016 r.