2016-06-09
Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska
na interpelacje radnych Rady Miasta Gdańska
Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska na interpelacje radnych Rady Miasta Gdańska ws. braku realizacji wniosku Gedania S.A. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Interpelacja została przedstawiona w poprzedniej wiadomości: link
Odpowiedź na interpelację ukazała się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl
Oto jej treść:

„Wniosek Gedanii S.A. z 6.06.2013 r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów, o rozszerzenie przeznaczenia terenu o funkcje zabudowy biurowej, mieszkaniowej, hotelowej oraz wykreślenie zapisu o pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej z trybunami i likwidacją zapisu o 20% udziału innych usług, został rozpatrzony wraz z innymi wnioskami złożonymi w pierwszym półroczu 2013 r. Wnioskodawca został poinformowany, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie jedynie w części dotyczącej wykreślenia z obowiązującego planu zapisu o pełnowymiarowym boisku z trybunami. Nie jest to równoznaczne z zobowiązaniem do natychmiastowego przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Wszystkie inwestycje wymienione w piśmie Gedanii S.A. z dnia 04.03.2015 r. (wybudowanie hali sportowej dla Klubu, wybudowanie centrum sportowo - rekreacyjnego, utworzenie Muzeum Sportu Gdańskiego, stworzenie przestrzeni publicznej w tym boiska do piłki nożnej - typu Orlik, siatkówki i rekreacyjnych terenów zielonych) są zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w obowiązującym planie. Istnieje, więc możliwość realizacji zamierzeń określonych przez wnioskodawcę bez zmiany planu. W 2015 r. spółka Gedania na terenie przy ul. Kościuszki zorganizowała nielegalne, składowisko odpadów budowlanych. Działania te wzburzyły okolicznych mieszkańców i są niezgodne z przeznaczeniem, na jaki spółka otrzymała preferencyjne warunki przy nabyciu gruntu, oraz z zapisami planu miejscowego. Prezydent jako organ sporządzający miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie widzi zasadności zmiany powyższego planu. Na spotkaniu w dniu 4.05.2016 r. przedstawiciele Gedanii S.A. zostali poinformowani o stanowisku.”


Bez komentarza Klubu Sportowego Gedania S.A.