2016-06-10
Informacja ze spotkania

Informowaliśmy o prośbie o spotkanie we wcześniejszej wiadomości: link

Prezydent Paweł Adamowicz zdecydował o zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Klubu Sportowego Gedania S.A, które odbyło się 04 maja 2016 r. wyznaczając na to spotkanie Wiceprezydenta Wiesława Bielawskiego i Dyrektorów Wydziałów.

W związku z przedstawieniem przez KS Gedania S.A. pisma o nr BRG/ZUW/KW -1526/EDT/2013/240 z dnia 23.09.2013 r., w którego treści znalazł się zapis dotyczący boiska piłkarskiego w brzmieniu:
„Po dokonaniu analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu we wskazanym rejonie Prezydent rozpatrzył wniosek pozytywnie w części dotyczącej wykreślenia zapisu o realizacji pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z trybunami.”

Wiceprezydent W. Bielawski do treści w/w pisma odniósł się w sposób następujący: - Prezydent P. Adamowicz zajmuje stanowisko odmienne jak zawarte w w/w piśmie, a treść tego pisma jest mojego autorstwa bez konsultacji z Prezydentem P. Adamowiczem, za co biorę pełną odpowiedzialność osobistą i konsekwencje z tego faktu wynikające.

Po złożeniu oświadczenia przez Wiceprezydenta W. Bielawskiego spotkanie zakończono.


Bez komentarza Klubu Sportowego Gedania S.A.