2015-11-01
Wystąpienie do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Szanowni Państwo

W związku z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy Państwu kolejne fakty, które dokumentują przyczyny z powodu których oczekiwana przez mieszkańców Gdańska inwestycja Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gedania nie powstała do tej pory i przedłuża się termin rozpoczęcia jej realizacji.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stworzył w Gdańsku własny Układ Zamknięty, polegający na powiązaniach zawodowych i współzależnościach służbowych i wykorzystuje ten szkodliwy dla Gdańska „układ” uniemożliwiając w tym przypadku rozwój Klubu Gedania, ograniczając swobodę działalności gospodarczej i hamując inicjatywy inwestycyjne.

Prezydent Paweł Adamowicz jednoosobowo podejmuje decyzje o uchwalaniu i zmianach w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Z przedstawionych Państwu dokumentów jednoznacznie wynika, że nie istnieją żadne przesłanki, aby nasz wniosek o zmianie w MPZP został przez Prezydenta skierowany do Rady Miasta celem procedowania, jednocześnie sam sobie zaprzeczając (wynika to z przedstawionych dokumentów) podejmuje kolejne szkodliwe działania w stosunku do planów rozwojowych Gedanii. Z pewnością za tym się coś kryje i niebawem o tym się dowiemy, a dzisiaj zapowiadamy, że w najbliższym czasie będziemy odnosić się do wątków, które dotyczą funkcjonowania gdańskiego Układu Zamkniętego, a dotyczących powiązań, wykorzystywania stanowisk służbowych, przekraczania uprawnień itp. W relacjach m.in.:

- Prezydent – Gdański Oddział NIK
- Prezydent – Obecny Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski, obecny Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Zbigniew Macczak
- Prezydent – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
- Prezydent – Rada Miasta Gdańska
- Prezydent – deweloperzy
- Prezydent – Komendant Miejskiej Policji insp. Zbigniew Pakuła
- Prezydent – lokalne media i portale społecznościowe

Oddzielnym najistotniejszym wątkiem opóźniającym dążenie Gedanii do jej rozwoju będzie wątek korupcyjny.

Gedania S.A.


Pliki do pobrania:
Wystąpienie Gedanii S.A. do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (plik PDF - 68 MB)