2016-04-05
Prośba o organizacje spotkania

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o doprowadzenia do naszego spotkania w trybie pilnym w celu dokonania ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących realizacji inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gedania przy ul. Kościuszki 49 w Gdańsku - Wrzeszczu.

Ostatnie wypowiedzi Pana urzędników (m/innymi w TVP 3 Panorama Gdańska z 17.03.2016 r.) nie posiadających wiedzy co do dokonanych ustaleń w przedmiotowej sprawie są działaniami na szkodę Klubu Sportowego Gedania S.A. ze skutkami prawnymi z tego wynikającymi.

Dokonane przez Nas kompleksowe uzgodnienia, w tym szczegółowe ustalenia w Oslo sprawiły, że ustały wszelkie przesłanki uniemożliwiające zmiany w MPZP zawarte w złożonym przez nas wniosku, zresztą również po wcześniejszej, co do treści i zakresu akceptacji Pana Prezydenta. Zdecydowanie jestem za tym, aby nasze wspólne ostateczne decyzje były sukcesem, wizerunkowym i nie tylko, Pana Prezydenta, i aby procedura rozstrzygnięć prawnych w Sądzie i Prokuraturze nie musiała ich zastępować.

Panie Prezydencie, działajmy wspólnie dla dobra Gdańska i Gdańszczan, na rzecz młodych sportowców Gedanii S.A. osiągających sukcesy w barwach najstarszego klubu sportowego w Gdańsku.

Wierzę w mądrość Pana Prezydenta, jego dobrą wolę, wzniesienie się ponad podziałami i animozjami, o ile takowe są. Tylko razem możemy osiągnąć sukces.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Gedania S.A.
Zdzisław Stankiewicz