2016-06-10
Informacja ze spotkania
Prezydent Paweł Adamowicz zdecydował o zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Klubu Sportowego Gedania S.A, które odbyło się 04 maja 2016 r. wyznaczając na to spotkanie Wiceprezydenta Wiesława Bielawskiego i Dyrektorów Wydziałów. W związku z przedstawieniem przez KS Gedania S.A. pisma o nr BRG/ZUW/KW-1526/EDT/2013/240 z dnia 23.09.2013 r., w którego treści znalazł się zapis dotyczący boiska piłkarskiego w brzmieniu...
Czytaj dalej
2016-06-09
Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska
na interpelacje radnych Rady Miasta Gdańska
Wniosek Gedanii S.A. z 6.06.2013 r. o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów, o rozszerzenie przeznaczenia terenu o funkcje zabudowy biurowej, mieszkaniowej, hotelowej oraz wykreślenie zapisu o pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej z trybunami i likwidacją zapisu o 20% udziału innych usług, został rozpatrzony wraz z innymi wnioskami złożonymi w pierwszym półroczu 2013 r. Wnioskodawca został poinformowany, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie jedynie w części dotyczącej wykreślenia z obowiązującego planu zapisu o pełnowymiarowym boisku z trybunami...
Czytaj dalej
2016-05-18
Interpelacja radnych Rady Miasta Gdańska
Prezentujemy interpelację radnych Rady Miasta Gdańska dotyczącą „bezczynności Prezydenta Miasta Gdańska na wystąpienie GEDANIA S.A. z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0709”. Interpelacja została skierowana do Prezydenta Miasta Gdańska dnia 22 kwietnia 2016 r.
Czytaj dalej
2016-04-05
Prośba o organizacje spotkania
Prezentujemy pismo wystosowane do prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza przez prezesa zarządu Gedanii S.A. - Zdzisława Stankiewicza. Szanowny Panie Prezydencie. Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o doprowadzenia do naszego spotkania w trybie pilnym w celu dokonania ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących realizacji inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gedania przy ul. Kościuszki 49 w Gdańsku - Wrzeszczu...
Czytaj dalej
2016-03-31
Krótki reportaż w Panoramie Gdańska TVP 3
W programie TVP 3 - Panorama Gdańska z dnia 17.03.2016 opisano problemy inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Gedania. W programie, który ukazał się o godz. 21:45 redaktor pokrótce opisał spór pomiędzy Gedanią S.A. a miastem Gdańsk. W programie wypowiadał się rzecznik prezydenta Gdańska – Antoni Pawlak, prezes Gedanii S.A. – Zdzisław Stankiewicz oraz Krystian Kłos – przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Poniżej link do programu.
Czytaj dalej
2015-12-21
Gazeta Bałtycka: „Klub sportowy w tarapatach”
Prezentujemy fragmenty artykułu, który ukazał się w dniu 19.12.2015 na portalu Gazety Bałtyckiej.
„Gedania – jeden z najbardziej znanych gdańskich klubów sportowych chce rozbudowywać swoją bazę sportową. W planach ma też stworzenie Muzeum Gdańskiego Sporu. Tymczasem wiele wskazuje na to, że władze Gdańska robią wszystko, aby realizację planów uniemożliwić.”
Czytaj dalej
2015-12-16
Centrum Sportowo – Rekreacyjne Gedania
w lokalnych mediach Pawła Adamowicza
W związku z utworzeniem strony internetowej „CENTRUM GEDANIA” (www.centrumgedania.pl) i upublicznieniem na niej udokumentowanych faktów dotyczących działań Gedanii S.A. w zakresie planowanego wykorzystania nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 we Wrzeszczu, pod adresem klubu skierowano zapytanie, wielokrotnie się powtarzające: „Dlaczego w lokalnych mediach gdańskich, uważanych za najbardziej powszechne, takich jak: TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki czy Gazeta Wyborcza, nie ukazały się wiarygodne informacje poparte faktami w postaci dokumentacji przedstawianej obecnie na wspomnianej stronie internetowej Gedanii S.A.?”
Czytaj dalej
2015-12-01
Prezydent Paweł Adamowicz – Prokuratoria Generalna
w sekwencji „POMYŁKI POPEŁNIAM AUTOMATYCZNIE”
W 2008 roku Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz składa do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (dalej Prokuratoria) wniosek o wystąpienie tejże Prokuratorii z pozwem do sądu o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowaniu nieruchomości przy ul. Kościuszki 49 będącej w użytkowaniu Klubu Sportowego Gedania S.A. Wniosek zawiera szereg zarzutów, uznawanych za poważne i wiarygodne, potwierdzonych przez instytucję zaufania publicznego jaką jest, a raczej powinna nią być, Delegatura NIK w Gdańsku...
Czytaj dalej
2015-11-13
Jak działa Gdański Układ Zamknięty Pawła Adamowicza
W relacjach z wojewodą pomorskim Ryszardem Stachurskim
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmienił się. Zmienił zdanie, uznał, że pomyłką była akceptacja przez niego koncepcji Klubu Sportowego GEDANIA S.A. dotyczącej zbudowania przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Gedania. W ramach tej inwestycji KS Gedania bez wsparcia finansowego m. Gdańska na nieruchomości, której jest wieczystym użytkownikiem, w ramach kompleksu wybudować chce halę sportową, centrum rekreacji – siłownię, squash, bowling, spinning, fitness, taniec, cardio aerobic; centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji, wreszcie w interesie również Gdańska chce stworzyć Muzeum Sportu Gdańskiego, którego Gdańsk nie ma, a pamiątki i trofea niszczeją w piwnicach często byłych klubów sportowych...
Czytaj dalej
2015-11-09
Gdański układ zamknięty
Wiemy, po wysłuchaniu sławnych już taśm, że Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski zamiast pilnować interesów majątku narodowego, bardziej martwi się o biznes trzymających się razem kolesi z układu polityczno-biznesowego, a to daje podstawy do stwierdzenia, że ta instytucja mająca być wzorem i przykładem instytucji zaufania społecznego takowa nie jest. Jednak My Gdańszczanie, w Gdańsku mamy Delegaturę NIK i ona na naszym terenie winna pilnować interesu publicznego. Czy tak jest i czy tak w ostatnim okresie było?
Czytaj dalej
2015-11-01
Wystąpienie do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
W związku z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy Państwu kolejne fakty, które dokumentują przyczyny z powodu których oczekiwana przez mieszkańców Gdańska inwestycja Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gedania nie powstała do tej pory i przedłuża się termin rozpoczęcia jej realizacji. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stworzył w Gdańsku własny Układ Zamknięty, polegający na powiązaniach zawodowych i współzależnościach służbowych i wykorzystuje ten szkodliwy dla Gdańska „układ” uniemożliwiając w tym przypadku rozwój Klubu Gedania, ograniczając swobodę działalności gospodarczej i hamując inicjatywy inwestycyjne...
Czytaj dalej
2015-08-22
Odpowiedź Gedanii S.A. na zapytanie Wojewody Pomorskiego
W związku z przesuwanym w czasie terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji przy ul. Kościuszki 49 w Gdańsku-Wrzeszczu pod roboczym tytułem "Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gedania" czujemy się w obowiązku upublicznić w formie dokumentacyjnej wszystkie dokonane dotychczas ustalenia, decyzje, plany, koncepcje, zobowiązania, które pozwolą Państwu na wypracowanie własnej oceny zaistniałego stanu rzeczy. Sami wstrzymujemy się od komentarza i oceny zdarzeń, do czasu przedstawienia wszystkich materiałów mających wpływ na wyciąganie stosownych wniosków, jak również nie odnosimy się do przedstawionych informacji w lokalnych mediach i portalach społecznościowych...
Czytaj dalej