Historia wydarzeń związanych z planowaną inwestycją przy ul. Kościuszki 49 liczy już sobie kilkanaście lat. Od pojawienia się pomysłu na przebudowanie niszczejących obiektów sportowych Gedanii, poprzez przekształcenia wewnątrz klubu, wyburzanie starych obiektów, poszukiwanie inwestorów, aż do walki o niezbędne pozwolenia i zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak najważniejsze wydarzenia dzieją się teraz. Dla tego zachęcamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami zamieszczanymi w aktualnościach. Przybliżą one dokładny przebieg wydarzeń związanych z inwestycją. W przyszłości wszystko co wydarzyło się na tej długiej i wyboistej drodze zostanie chronologicznie opisane tutaj.