GEDANIA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba klubu: ul. Kościuszki 49, 80-445 Gdańsk
Siedziba tymczasowa: ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk
KRS: 0000254238
REGON: 220203307
NIP: 5842577346

Adres korespondencyjny:
ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk
Kontakt tel.: 58 341 50 77
Kontakt e-mail: gedania.sa@wp.pl